Mời tài trợ

Để biết thông tin chi tiết về phương thức và các gói tài trợ, Quý vị xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức tại địa chỉ sau:

Phụ trách dự án: Anh Phạm Hải Âu

Email: haiau@cisvn.com

Mobile: +84 90 347 8898