Thông tin Thị trường

  • ENERTEC EXPO 2013 – MỤC ĐÍCH & Ý NGHĨA
Đây là sự kiện kinh tế chính trị quan trọng của TP. Hồ Chí Minh được UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện, là một nội dung trong “Chương trình Xúc tiến thương mại đầu tư” hàng năm của Thành phố được tổ chức với quy mô lớn nhằm tạo phong trào, ý thức tự giác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp, tìm kiếm thị phần, đổi mới thiết bị, công nghệ cho các doanh nghiệp… góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Bộ Công Thương, UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức “Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh” là nội dung của “Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đã được Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm nhằm đáp ứng yêu cầu tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, tiêu dùng; giảm mức đầu tư cao hiện nay cho sản xuất năng lượng; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng; tự chủ năng lượng; đảm bảo phát triển bền vững; đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường; yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của thành phố; quảng bá sản phẩm, định hướng tiêu dùng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả; góp phần xây dựng nếp sống xã hội theo hướng văn minh, hiện đại và thân thiện môi trường.
 
  • TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG LÀ MỤC TIÊU QUỐC GIA
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015” nhằm tăng cường quản lý nhà nước, tổ chức hệ thống quản lý về tiết kiệm năng lượng; Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp. Mục tiêu tiết kiệm từ 5 - 8% tổng năng lượng tiêu thụ. Đẩy nhanh việc thực hiện các dự án sản xuất vật liệu năng lượng mới, khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng các loại sản phẩm tiêu dùng tiết kiệm năng lượng. Ngày 04/4/2012, Bộ Công Thương cũng đã ra Thông tư số 07/2012/TT-BCT về Qui định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng để chứng nhận cho các loại phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng. 
 
  • NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CÓ TIỀM NĂNG RẤT LỚN
Mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 - 2.500 giờ nắng với mức chiếu nắng trung bình khoảng 150kCal/cm2, tương đương với tiềm năng khoảng 43,9 triệu tấn dầu qui đổi/năm. Trong khi đó năng lượng gió cũng khá rồi rào, có thể đạt công suất phát điện khoảng 800 - 1.400 kwh/m2/năm trên đất liền, từ 500 - 1.000 kwh/m2/năm tại các khu vực bờ biển, Tây Nguyên và phía Nam và dưới 500 kwh/m2/năm ở các khu vực khác. Năng lượng sinh khối qui đổi cũng vào khoảng 43-46 triệu tấn dầu trong đó 60% đến từ các phế phẩm gỗ và 4% đến từ phế phẩm nông nghiệp.
Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, nghiên cứu cho thấy các dấu hiệu địa nhiệt khá phong phú, gồm bồn địa nhiệt vùng Đông Nam - Tây Bắc với nhiệt độ đạt tới 160oC tại độ sâu 4km (có khả năng sinh điện vào khoảng 1,16% tổng sản lượng điện của Việt Nam sản xuất năm 2006), đới địa nhiệt đứt gãy Sông Lô - Vĩnh Ninh có nhiệt độ trung bình khoảng 114oC, các nguồn nước địa nhiệt 40 - 50oC ở các điểm Hưng Hà, Phù Cừ, Hải Dương, Ba Vì (Hà Nội)…