Nội dung chương trình

 1. NGÀY THỨ NHẤT : Thứ Tư ngày 18/07/2018
 1. Lễ khai mạc Triển lãm (Từ 8h30’ đến 11h30’)

- 8h30’              : Đón khách, Chương trình ca nhạc chào mừng

- 9h15’             : BTC giới thiệu thành phần khách mời

- 9h20’              : Diễn văn Khai mạc của Lãnh đạo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

- 9h30’              : Diễn văn chào mừng của Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh

- 9h35’              : Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Công Thương

- 9h40’              : Đại diện Nhà tài trợ phát biểu

- 9h45’              : BTC giới thiệu và cảm ơn các đơn vị tài trợ

- 9h55’              : BTC nói lời cảm ơn và mời Cắt băng khai mạc triển lãm

- 10h10’            : Hướng dẫn khách VIP tham quan Triển lãm

 1. Hội thảo chuyên ngành:

Chủ đề: “Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”                                                                                                                                                                   

 • Thời gian     : Từ 13h00’ đến 16h30’ ngày 18/07/2018

- Địa điểm         : Phòng Hội thảo, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 1. Hoạt động hội chợ, triển lãm: Từ 10h00’ đến 17h30’
 1. NGÀY THỨ HAI : Thứ năm ngày 19/07/2018
 1. Hoạt động kết nối giao thương:
 • Thời gian     : Từ 14h00’ đến 17h30’ ngày 19/07/2018
 • Địa điểm      : Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 1.   Hoạt động hội chợ, triển lãm:
 • 8h30’                       : Mở cửa triển lãm
 • 9h00’                       : Mở cửa đón khách tham quan
 • 17h30’                     : Đóng cửa Triển lãm

 

 1.  NGÀY THỨ BA : Thứ sáu ngày 20/07/2018
 1. Hoạt động Khảo sát thực tế, kết nối xúc tiến thương mại:

Tham quan, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp chủ lực và các tổng công ty đầu ngành của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

 • Thời gian     : Từ 07h30’ đến 12h00’ ngày 20/07/2018
 • Địa điểm      : Các nhà máy và khu công nghiệp tại TP. HCM và các tỉnh lân cận
 1. Hoạt động hội chợ, triển lãm:

- 8h30’              : Mở cửa Triển lãm

- 9h00’              : Mở cửa đón khách tham quan

- 17h30’            : Đóng cửa Triển lãm

 

 1. NGÀY THỨ TƯ : Thứ bảy ngày 21/07/2018

- 8h30’              : Mở cửa Triển lãm

- 9h00’              : Mở cửa đón khách tham quan

- 17h30’            : Đóng cửa Triển lãm