Nội dung chương trình

 1. NGÀY THỨ NHẤT : Thứ Tư ngày 19-7-2017

  1. Lễ khai mạc Triển lãm (Từ 8h30’ đến 11h30’)

   • 8h30’ : Đón khách, Chương trình ca nhạc chào mừng

   • 9h15’ : BTC giới thiệu thành phần khách mời

   • 9h20’ : Diễn văn Khai mạc của Lãnh đạo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

   • 9h30’ : Diễn văn chào mừng của Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh

   • 9h35’ : Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Công Thương

   • 9h40’ : Đại diện Nhà tài trợ phát biểu

   • 9h45’ : BTC giới thiệu và cảm ơn các đơn vị tài trợ

   • 10h00’ : BTC nói lời cảm ơn và mời Cắt băng khai mạc triển lãm

   • 10h10’ : Hướng dẫn khách VIP tham quan Triển lãm

  2. Hội thảo chuyên ngành:

   Chủ đề: “Điện mặt trời trên mái nhà: “Tiềm năng và cơ hội thực hiện”

   • Thời gian : từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/7/2017

   • Địa điểm : Phòng họp số 2, tầng 3, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

  3. Hoạt động hội chợ, triển lãm: Từ 10h00’ đến 17h30’

    

 2. NGÀY THỨ HAI : Thứ Năm ngày 20-7-2017

  1. Hoạt động Kết nối giao thương

   • Thời gian : Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/7/2017

   • Địa điểm : Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

  2. Hoạt động hội chợ, triển lãm:

   • 8h30’: Mở cửa triển lãm

   • 9h00’: Mở cửa đón khách tham quan

   • 17h30’: Đóng cửa Triển lãm

     

 3. NGÀY THỨ BA : Thứ Sáu ngày 21-7-2017

  1. Hoạt động Khảo sát thực tế, kết nối xúc tiến thương mại: Tham quan, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp chủ lực và các tổng công ty đầu ngành của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

   • Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00

   • Địa điểm: Các nhà máy và khu công nghiệp lân cận khu vực Tp.HCM

  2. Hoạt động hội chợ, triển lãm:

   • 8h30’: Mở cửa triển lãm

   • 9h00’: Mở cửa đón khách tham quan

   • 17h30’: Đóng cửa Triển lãm

 4. NGÀY THỨ TƯ : Thứ Bảy ngày 22-7-2017

  1. Hoạt động Khảo sát thực tế, kết nối xúc tiến thương mại: Tham quan, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp chủ lực và các tổng công ty đầu ngành của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

   • Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00

   • Địa điểm: Các nhà máy và khu công nghiệp lân cận khu vực Tp.HCM

  2. Hoạt động hội chợ, triển lãm:

   • 8h30’: Mở cửa Triển lãm

   • 9h00’: Mở cửa đón khách tham quan

   • 16h00’: Đóng cửa Triển lãm