Hỗ trợ trực tuyến

Đơn vị tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức nước ngoài

Quy mô triển lãm

Triển lãm Vietnam ETE & Enertec Expo 2019 với quy mô 500 gian hàng, thu hút sự tham gia của những doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế về lĩnh vực Công nghệ & thiết bị điện, sản phẩm tiết kiệm năng lượng & năng lượng xanh.