Hỗ trợ trực tuyến

Đơn vị tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức nước ngoài

Bảo trợ thông tin

Mời tài trợ

Để biết thông tin chi tiết về phương thức và các gói tài trợ, Quý vị xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức tại địa chỉ sau:

Phụ trách dự án: Chị Nguyễn Thu Hương

Email: huong@cisvn.com

Mobile: +84 947651990