Hỗ trợ trực tuyến

Đơn vị tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức nước ngoài

Bảo trợ thông tin

Chương trình tổng thể

NGÀY THỨ NHẤT | THỨ 5, NGÀY 30-09-2021
8h30’ – 11h00’: Lễ khai mạc Triển lãm
10h00’– 17h30’: Hoạt động Triển lãm
14h00’ – 17h00’: Hội thảo chuyên ngành
Chủ đề: “Đảm bảo nguồn cung ứng thiết bị Điện, phát triển nguồn năng lượng Xanh đáp ứng nhu cầu ngành Điện để phục vụ phát triển kinh tế trong giai đoạn mới”.
14h00’ – 17h00’: Hoạt động kết nối giao thương
NGÀY THỨ HAI | THỨ 6, NGÀY 01-10-2021
9h30’ – 11h30’: Hoạt động trình diễn công nghệ, giới thiệu sản phẩm mới
 (Doanh nghiệp đăng ký khung giờ với BTC và mỗi Doanh nghiệp có khoảng 10-15p giới thiệu sản phẩm)
9h30’ – 17h30’: Hoạt động Triển lãm
9h30’ – 17h00’: Hoạt động Kết nối giao thương
NGÀY THỨ BA | THỨ 7, NGÀY 02-10-2021
9h30’ – 17h30’: Hoạt động Triển lãm
9h30’ – 17h00’: Hoạt động Kết nối giao thương
Chương trình hội thảo:
Chủ đề: “Đảm bảo nguồn cung ứng thiết bị Điện, phát triển nguồn năng lượng Xanh đáp ứng nhu cầu ngành Điện để phục vụ phát triển kinh tế trong giai đoạn mới”.
Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ 
Địa điểm: Phòng Hội thảo – SECC
Chương trình được chủ trì bởi các cơ quan quản lý của Bộ Công Thương, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh (EVN HCMC) và các cơ quan chức năng hữu quan.